אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י לייב מדיה הינו אתר מסחר אלקטרוני.
התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של מגה דיל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מגה דיל.
כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מגה דיל מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מעובדי מגה דיל המורשים לכך.

ביצוע הזמנות ותשלום

זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר – יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר למגה דיל לבצע את העסקה, אזי תראה מגה דיל בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי, במידה והלקוח יבחר הלקוח לשלם באמצעות המחאה אישור העסקה בכפוף לאישור חברת ERN.
טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד מגה דיל לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בתשלום ייצור נציג מגה דיל קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה שמגה דיל תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיו מגה דיל או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא – הדבר לא יהווה הסכמה של מגה דיל  לביטול זה ותאפשר למגה דיל לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר.
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי מגה דיל שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

 

ביטול עסקה

מגה דיל עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים.
היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית מגה דיל לבטל את העסקה.
במקרה זה ייצור נציג מגה דיל קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים.
הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר למגה דיל כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית.
כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח.
ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני.
לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, רשאית מגה דיל לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
על הלקוח חלה החובה לשלוח ו
לשלם את דמי ההובלה של המוצר \ סחורה בחזרה למחסני מגה דיל.

במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
מגה דיל מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העסקה.
שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה ל מגה דיל נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית מגה דיל לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של מגה דיל התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית מגה דיל לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט.

 

אחריות למוצרים

מגה דיל מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצויינת באתר ע"י ספק האחריות ולגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו.
לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר.
במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי מגה דיל לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

 

זמן אספקה

שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים.
ימי אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה או קבלת תשלום מזומן.
מגה דיל לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה או שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה של מגה דיל.
מגה דיל תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצויינו במודעת המוצר ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול.
זמן ההספקה למוצרים הנו בהתאם למפורסם במודעת המוצר,במידה והלקוח בוחר במשלוח בדואר רשום – זמני ההספקה יהיו כפופים לזמני החלוקה של דואר ישראל בהתאם ליעד החלוקה ובמידה ובחר משלוח באמצעות שליח , זמן ההספקה הוא עד 10 ימי עסקים אלא אם ציון אחרת במודעת המוצר.

 

תנאים כלליים

ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי מגה דיל שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל.
הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.
חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר.
היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת למגה דיל כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
מגה דיל או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מגה דיל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
 

תניית שיפוט:

בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בין הצדדים, יתברר הסכסוך בבית המשפט השלום באשדוד.

הגנת פרטיות:

מגה דיל מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' שלא ברשות הלקוח.

תפריט נגישות

error: © מגה דיל - MegaDeal